Daily View
Według dnia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
26.09.2019 - 27.09.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości
- z uwzględnieniem zmian w zakresie kwalifikowalności zatwierdzonych od dnia 22 sierpnia 2019 r.


Forma szkolenia:

Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1) Definicje środków trwałych oraz różnice wynikające z różnych przepisów (bilansowych i podatkowych)

2) Definicja wartości niematerialnych i prawnych


3) Polityka rachunkowości a środki trwałe i WNiP


4) Klasyfikacja środków trwałych


5) Środki trwałe własne i obce


6) Środki trwałe w budowie


7) Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP (cena nabycia lub wytworzenia)


8) Ulepszenie środka trwałego (WNiP) - adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa


9) Remont środków trwałych


10) Części składowe i peryferyjne


11) Środki trwałe i WNiP w leasingu


12) Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz WNiP


13) Ewidencja środków trwałych oraz WNiP:

- zasady ewidencji syntetycznej, analitycznej i pozabilansowej środków trwałych;

14) Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP


15) Kwalifikowalność środków trwałych i WNiP w projektach unijnych


16) Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych i WNiP  w projektach unijnych


17) Środki trwałe oraz WNiP a trwałość projektu

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.