Daily View
Według dnia

Zobowiązania do zwrotu środków europejskich - przedawnienia i ich egzekucja

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
28.05.2019 - 29.05.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Wykład, połączony z omawianiem przykładów, casusów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia

Wykładowca:
Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, UKE, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ARMiR, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 


PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Przedawnienie zobowiązania a przedawnienie prawa do wydania decyzji administracyjnej. Charakter prawny decyzji wydawanej w oparciu o art. 107 - 118 ordynacji podatkowej.

2. Terminy przedawnień zobowiązań zwrotowych i z art. 189 ufp do 2 września 2017 roku. str. 10 - 16


3. Terminy przedawnień zobowiązań zwrotowych i z art. 189 ufp po 2 września 2017 roku. str. 16 - 22


4. Zawieszenie i przerwanie terminów przedawnienia.


5. Problematyka art. 70 OP po nowelizacji ustawy o finansach publicznych.


6. Skutki przedawnienia zobowiązań zwrotowych w zależności od momentu procesu odzyskiwania środków europejskich.


7. Przedawnienia zobowiązania zwrotowego w trakcie postępowania egzekucyjnego.


8. Obowiązki wierzyciela - Instytucji przed uruchomieniem postępowania egzekucyjnego.


9. Działania informacyjne wierzyciela, a upomnienie.


10. Wystawienie tytułu wykonawcze na podstawie decyzji z art. 207 i art. 189 ufp.


11. Zarzuty w egzekucji administracyjnej i udział w tym procesie wierzyciela.


12. Zawieszenie i umorzenie egzekucji administracyjnej.


13. Koszty egzekucyjne obciążające wierzyciela.


14. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.