Daily View
Według dnia

Dobór projektów i dokumentów w kontroli projektów UE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
15.11.2018 - 16.11.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 


Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 r. jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 r. do stycznia 2017 r. Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

1. Zasady doboru próby w projektach UE
- Wymogi wynikające z regulacji prawnych i wytycznych,
- Standardy kontroli i audytu,
- Najczęstsze błędy. 

2. Dobór próby do kontroli projektów UE - wprowadzenie
- Dobór próby, a program kontroli
- Cel i zasady doboru próby do kontroli
- Reprezentatywność próby
- Metody statystyczne: zalety i wady
- Metody niestatystyczne: zalety i wady
- Metody mieszane

3. Dobór próby do kontroli - kluczowe pojęcia
- Populacja - warsztaty
- Próg istotności
- Poziom ufności
- Ekstrapolacja
- Ryzyko doboru próby
- Odchylenie dopuszczalne i oczekiwane

4. Metody doboru próby w projektach UE - warsztaty
- Dobór prosty losowy - warsztaty
- Dobór losowy z interwałem - warsztaty
- Losowanie warstwowe - warsztaty
- Dobór losowy z interwałem skierowany na wartość - warsztaty

5. Wnioski:
- Ekstrapolacja błędów na populację,
- Ocena wyników próbkowania.

6. Niestatystyczne metody doboru próby w projektach UE
- Dobór przypadkowy,
- Dobór celowy

7. Podstawowe definicje m.in.:
- ryzyko: nieodłączne i rezydualne,
- czynniki ryzyka,
- kategorie ryzyka,
- ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne,
- właściciel ryzyka,
- apetyt na ryzyko,
- zarządzanie ryzykiem,
- incydent.

8. Program i zakres badania: identyfikacja problemów
- Drzewo problemów - warsztaty,
- Mapa mentalna - warsztaty,
- Brzytwa Ockhama - warsztaty,
- Diagram Ishikawy - warsztaty,
- Schemat sześciowyrazowy - warsztaty,

9. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
- Analiza systemowa - warsztaty,
- Analiza procesowa - warsztaty,
- Analiza konkluzywna - warsztaty,

10. Dobór próby przy wykorzystaniu analizy ryzyka w projektach UE
- Analiza ryzyka - podstawowe pojęcia i zasady,
- Analiza ryzyka dla programu rocznego,
- Analiza ryzyka dla zadania audytowego lub kontrolnego,
- Metody matematyczne - warsztaty,
- Macierz ryzyka - warsztaty.
- Czynnikowa analiza ryzyka - warsztaty,
- Metoda delficka - warsztaty,
- Analiza potencjalnych strat - warsztaty,
- Analiza środowiskowa - warsztaty,
- Scenariusze zagrożeń - warsztaty,
- Identyfikacja ryzyka w procesach - warsztaty,

11. Dokumentowanie doboru próby w projektach UE:
- Wymogi standardów i wytycznych,
- Podstawowy zakres danych

 

formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.