Daily View
Według dnia

Problemy z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli w tym zakresie

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
15.10.2018 - 16.10.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe). Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

I. Zakres opodatkowania:
1) Działalność nie objęta ustawą o VAT

2) Działalność objęta ustawą o VAT:
a) czynności opodatkowane
b) czynności zwolnione

II. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego:
1) Zasady ogólne (przesłanki do odliczenia VAT, zasada natychmiastowości odliczenia)

2) Prewspółczynnik

3) Odliczenie VAT według struktury sprzedaży

III. Kontrola kwalifikowalności podatku VAT (etapy i narzędzia):
1) Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie:
a) oświadczenie Wnioskodawcy
- status podatkowy
- okoliczności braku możliwości korzystania z prawa do odliczenia podatku VAT

2) Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie:
a) pogłębiona analiza charakteru projektu pod kątem możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych (case study)
b) analiza pod kątem podmiotów uczestniczących w projekcie (partnerzy, jednostki organizacyjne, ostateczni użytkownicy itp.)
c) ankieta Wnioskodawcy
d) lista sprawdzająca

3) Etap realizacji projektu:
a) monitorowanie zmian przepisów lub linii orzecznictwa
b) monitorowanie zmian wprowadzanych do projektu (case study)
c) monitorowanie statusu podatkowego Wnioskodawcy
d) kontrola projektu na miejscu:
- ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.)
- ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT)
- Jednolity Plik Kontrolny
- deklaracje VAT
- protokoły kontroli podatkowych
- ćwiczenia

4) Etap po zakończeniu realizacji projektu (jak w pkt. 3)


formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.