Daily View
Według dnia

Pomoc techniczna w perspektywie finansowania 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
27.09.2018 - 28.09.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 


Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1) Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO:
- Przepisy unijne
- Przepisy i dokumenty programowe krajowe

2) Ogólny opis PO oraz głównych warunków realizacji

3) Poszczególne osie priorytetowe oraz działania poddziałania

4) Typy działań możliwych do sfinansowania z pomocy technicznej


5) System teleinformatyczny


6) Monitorowanie pomocy technicznej - wskaźniki


7) Kwalifikowalność wydatków


8) Wynagrodzenia:

- Wynagrodzenie zasadnicze
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Wypłaty z funduszu nagród, nagrody i premie
- Wynagrodzenie za czas urlopu
- Inne składniki wynagrodzenia za pracę

9) Podnoszenie kwalifikacji


10) Wsparcie funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności:

- Adaptacja, remont, modernizacja oraz utrzymanie powierzchni
- Środki transportu.
- Wyposażenie stanowiska pracy
- Delegacje służbowe
- Systemy informatyczne

11) Informacja i promocja


12) Indykatywny wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych


13) Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem

 

formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.