Daily View
Według dnia

Zarządzanie cyklem projektowym metodą PCM

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
27.09.2018 - 28.09.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Warsztaty z elementami wykładu w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe). Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 r. jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 r. do stycznia 2017 r. Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

 


PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

1. Project Cycle Management - wprowadzenie
a. zarządzanie cyklem projektowym - wprowadzenie,
b. specyfika projektów finansowanych przez UE,

2. I faza cyklu: PROGRAMOWANIE

a. techniki kreatywnego myślenia - warsztaty,
b. proces twórczego rozwiązywania problemów,
c. jak wykorzystać Design thinking w PCM?

3. II faza cyklu: IDENTYFIKACJA

a. analiza interesariuszy - warsztaty,
- identyfikacja interesariuszy,
- analiza oczekiwań i wzajemnych relacji,
- ocena potencjału,
- określenie strategii postępowania wobec interesariuszy,
b. analiza problemów (drzewo problemów) - warsztaty,
c. analiza celów (drzewo celów) - warsztaty,
d. analiza opcji i wybór strategii.

4. III faza cyklu: OCENA WSTĘPNA (logframe)

a. logika oddziaływania - warsztaty,
b. sprawozdawczość w projektach UE,
c. wskaźniki - warsztaty,
d. źródła weryfikacji - warsztaty,
e. założenia - warsztaty,
f. zasoby i koszty - warsztaty,
g. harmonogram projektu- warsztaty,

5. IV faza cyklu: FINANSOWANIE

a. Zasady oceny wniosków finansowych przez UE,
- ocena formalna,
- ocena merytoryczna,

6. V faza cyklu: WDROŻENIE

a. struktura projektowa,
- zespół projektowy,
- zasady zarządzania zespołem projektowym,
- konflikty w zespołach projektowych,

b. zarządzanie ryzykiem projektowym,
- identyfikacja ryzyk w projekcie - warsztaty,
- najczęstsze ryzyka w projektach finansowanych przez UE,
- analiza ryzyka - warsztaty,
- zadania właścicieli ryzyk,

c. nieprawidłowości i nadużycia w projektach finansowanych przez UE
- definicje nieprawidłowości i nadużycia,
- analiza jakościowa i ilościowa nieprawidłowości w funduszach UE,
- obowiązki instytucji wdrażających programy UE,

7. VI faza cyklu: EWALUACJA & KONTROLA
a. zasady przeprowadzania ewaluacji,
b. zlecanie ewaluacji,
- formułowanie pytań  ewaluacyjnych - warsztaty,
c. metody ewaluacyjne,
d. odbiór  raportu ewaluacyjnego - jak ocenić jakość ewaluacji?
e. kontrola - krok po kroku,
f. prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych.

 


formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.