Daily View
Według dnia

Zatrudnianie i rozliczanie wynagrodzeń kadry zatrudnionej przy projektach unijnych w szkołach wyższych i instytutach badawczych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
20.09.2018 - 21.09.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 


Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]1. Podstawy prawne z zakresu zatrudniania i wynagrodzeń.

2. Formy zatrudnienia:
a) umowa o pracę,
b) umowy cywilnoprawne (mowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski itp.),
c) samozatrudnienie.

3. Personel projektu.

4. Kwalifikowalność wynagrodzeń - zasady ogólne, składniki wynagrodzeń, inne koszty związane z zatrudnieniem (szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS itp.).

5. Limit godzin pracy dotyczący zaangażowania personelu.

6. Ewidencja czasu pracy:
a) obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu pracy,
b) obowiązek nałożony przez dokumenty programowe związane z projektem.

7. Wynagrodzenia rozliczane w ramach kosztów pośrednich i bezpośrednich.

8. Dokumentowanie kosztów zatrudnienia.

9. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,  FP i FGŚP.

10. Obowiązki płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

11. Kontrola wydatków na wynagrodzenia - uprawnienia kontrolujących

 

 

formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.