Daily View
Według dnia

Środki trwałe w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
23.04.2018 - 24.04.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

1) Definicje środków trwałych oraz różnice wynikające z różnych przepisów (bilansowych i podatkowych)

2) Polityka rachunkowości a środki trwałe

3) Klasyfikacja środków trwałych

4) Środki trwałe własne i obce

5) Środki trwałe w budowie

6) Ustalanie wartości początkowej środków trwałych (cena nabycia lub wytworzenia)

7) Ulepszenie środka trwałego - adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa

8) Remont środków trwałych

9) Części składowe i peryferyjne

10) Środki trwałe w leasingu

11) Wartości niematerialne i prawne

12) Amortyzacja i umorzenie środków trwałych

13) Ewidencja środków trwałych:
- zasady ewidencji syntetycznej, analitycznej i pozabilansowej środków trwałych

14) Inwentaryzacja środków trwałych

15) Kwalifikowalność środków trwałych w projektach unijnych

16) Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych w projektach unijnych

17) Środki trwałe a trwałość projektu


formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.