Daily View
Według dnia

Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
09.04.2018 - 10.04.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami wykładowymi w oparciu o prezentację multimedialną z uwzględnieniem przykładów oraz dyskusji grupy z prowadzącym.
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 15.30 pierwszego dnia i 9.00 - 14.30 drugiego dnia.

Wykładowca:
autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych (temat dysertacji: 'Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce'). Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powstania tej instytucji). Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - 'Gospodarka przestrzenna', Uniwersytecie Jagiellońskim - 'Prawo Unii Europejskiej' oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - 'Prawo gospodarcze'.
W perspektywie 2007-2013 nadzorował realizacje największej w Polsce liczby projektów IIF, realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych; czynnie uczestniczył w procedurze hearingu w Brukseli, uzasadniając racje województwa w kontekście audytu Komisji Europejskiej.


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

1) Negatywne doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej - nauka na błędach

2) Uwarunkowania prawne - wytyczne Komisji Europejskiej

3) Wyjaśnienie skomplikowanych pojęć i definicji

4) Ocena ex ante

5) Możliwe opcje/modele wdrożeniowe:
- Ramy prawne dla możliwych opcji wdrażania IIF
- Sposób i kryteria wyboru podmiotów wdrażających IIF
- Ograniczenia wynikające z art. 38 (4) rozporządzenia 1303/2013

6) Wdrażanie IF w regionach

7) Wybór pośredników finansowych przez Fundusz Funduszy

8) Nadzór Instytucji Zarządzającej nad Funduszem Funduszy

9) Praktyczne wskazówki / wnioski:
- Łączenie pożyczek z innego rodzaju wsparciem publicznym
- Efekt dźwigni
- Kwalifikowalność inwestycji ostatecznego odbiorcy
- Ramy czasowe ponoszenia wydatków w przypadku instrumentów finansowych.
- Zasady kwalifikowalności wydatków.
- Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
- Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
- Zakaz podwójnego finansowania.
- Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.

10) Monitorowanie działalności Pośredników Finansowych przez Instytucję Zarządzającą

11) Rola Instytucji Pośredniczących

12) Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy operacyjnej


formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.