TERMINY SZKOLEŃ:

Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
09.05.2019 - 10.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 planowane do wdrożenia od 2 sierpnia 2019 r.
09.05.2019 - 10.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
3.06.2019 - 4.06.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
09.05.2019 - 10.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych
13.05.2019 - 14.05.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
13.06.2019 - 14.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE - zasady, praktyka, kontrola
22.05.2019 - 23.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
23.05.2019 - 24.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Pomoc techniczna w perspektywie finansowania 2014-2020
23.05.2019 - 24.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zobowiązania do zwrotu środków europejskich - przedawnienia i ich egzekucja
28.05.2019 - 29.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków planowanych do wdrożenia od 2 sierpnia 2019 r.
30.05.2019 - 31.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
30.05.2019 - 31.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zasady, przesłanki i procedura udzielania ulg w spłacie środków europejskich w trybie ustawy o finansach publicznych po nowelizacji i w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
30.05.2019 - 31.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego
11.06.2019 - 12.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
13.06.2019 - 14.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Wzory pism i rozstrzygnięć w trybie KPA - warsztaty szkoleniowe
13.06.2019 - 14.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Podatek VAT w projektach unijnych - zasady kwalifikowalności oraz praktyczne aspekty kontroli
27.06.2019 - 28.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zamykanie projektu unijnego - dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola
27.06.2019 - 28.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów POWER EFS w szkołach wyższych
08.07.2019 - 09.07.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)