TERMINY SZKOLEŃ:

Pomoc techniczna w perspektywie finansowania 2014-2020
27.09.2018 - 28.09.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zarządzanie cyklem projektowym metodą PCM
27.09.2018 - 28.09.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
08.10.2018 - 09.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
19.11.2018 - 20.11.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Problemy z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli w tym zakresie
15.10.2018 - 16.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
15.10.2018 - 16.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Analiza finansowa i luka finansowa w projektach współfinansowanych z funduszy ue w latach 2014-2020
18.10.2018 - 19.10.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
15.11.2018 - 16.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów POWER EFS w szkołach wyższych
18.10.2018 - 19.10.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Nakładanie korekt finansowych w perspektywie 2014-2020. Wybrane zagadnienia z rozliczania i odzyskiwania środków europejskich
22.10.2018 - 23.10.2018,Warszawa, Centrum Konferencyjne 'Ogrodowa 58', ul. Ogrodowa 58
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
25.10.2018 - 26.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków
25.10.2018 - 26.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Odzyskiwanie środków europejskich, nieprawidłowości i korekty finansowe w perspektywie finansowej 2014- 2020. Najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo sądowe
08.11.2018 - 09.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
3.12.2018 - 4.12.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego
08.11.2018 - 09.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Dobór projektów i dokumentów w kontroli projektów UE
15.11.2018 - 16.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 - warsztaty dla opiekunów projektów
15.11.2018 - 16.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe
22.11.2018 - 23.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25