TERMINY SZKOLEŃ:

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych - STACJONARNE / ON-LINE
28.10.2020 - 29.10.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Kontrola finansowa w projektach unijnych - aspekty praktyczne - STACJONARNE / ON-LINE
03.11.2020 - 04.11.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor lub ON-LINE
Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych po najnowszych zmianach - STACJONARNE / ON-LINE
05.11.2020 - 06.11.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Nakładanie korekt finansowych w perspektywie 2014-2020. Wybrane zagadnienia z rozliczania i odzyskiwania środków europejskich - STACJONARNE / ON-LINE
05.11.2020 - 06.11.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Kontrola zdalna projektów współfinansowanych z funduszy unijnych - ON-LINE
16.11.2020 - 16.11.2020,SZKOLENIE ON-LINE
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - STACJONARNE / ON-LINE
16.11.2020 - 17.11.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE
Analiza finansowa i metodyka ustalania poziomu dofinansowania w projektach współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020 - warsztaty szkoleniowe - ON-LINE
17.11.2020 - 18.11.2020,SZKOLENIE ON-LINE
Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach finansów publicznych - ON-LINE
18.11.2020 - ,SZKOLENIE ON-LINE
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce w czasach dotkniętych COVID-19 - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu - STACJONARNE / ON-LINE
19.11.2020 - 20.11.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Protesty oraz procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo sądowe oraz zmiany wprowadzone specustawą funduszową - STACJONARNE / ON-LINE
19.11.2020 - 20.11.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Rozliczanie i kontrola projektów w czasach Covid-19. Skutki specustawy funduszowej i poradnika kontroli zdalnej dla instytucji i beneficjentów - STACJONARNE / ON-LINE
23.11.2020 - 24.11.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
10.12.2020 - 11.12.2020, Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Zarządzanie projektami - planowane zmiany w perspektywie 2021-2027 - STACJONARNE / ON-LINE
26.11.2020 - 27.11.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE
Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego o sygnalistach jako element systemu przeciwdziałania nadużyciom - ON-LINE
26.11.2020 - 27.11.2020,SZKOLENIE ON-LINE
Realizacja i rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 - STACJONARNE / ON-LINE
30.11.2020 - 01.12.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Wątpliwości związane z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz opodatkowania dotacji podatkiem VAT - STACJONARNE / ON-LINE
03.12.2020 - 04.12.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE
Kontrola i audyt środków unijnych - STACJONARNE / ON-LINE
08.12.2020 - 09.12.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) oraz ON-LINE
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów Pomocy Technicznej - STACJONARNE / ON-LINE
10.12.2020 - 11.12.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) oraz ON-LINE
Wszystko o nieprawidłowościach w funduszach unijnych - wykrywanie i korygowanie - STACJONARNE / ON-LINE
14.12.2020 - 15.12.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor lub ON-LINE