TERMINY SZKOLEŃ:

Realizacja i rozliczanie projektów POWER EFS w szkołach wyższych
26.07.2018 - 27.07.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków
10.09.2018 - 11.09.2018,Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)
Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 - warsztaty dla opiekunów projektów
20.09.2018 - 21.09.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020. Studium przypadku i warsztaty - najnowsze orzecznictwo sądowe
20.09.2018 - 21.09.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Zatrudnianie i rozliczanie wynagrodzeń kadry zatrudnionej przy projektach unijnych w szkołach wyższych i instytutach badawczych
20.09.2018 - 21.09.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
24.09.2018 - 25.09.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Pomoc techniczna w perspektywie finansowania 2014-2020
27.09.2018 - 28.09.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zarządzanie cyklem projektowym metodą PCM
27.09.2018 - 28.09.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
08.10.2018 - 09.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
19.11.2018 - 20.11.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Problemy z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli w tym zakresie
15.10.2018 - 16.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
25.10.2018 - 26.10.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego
08.11.2018 - 09.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Dobór projektów i dokumentów w kontroli projektów UE
15.11.2018 - 16.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25