TERMINY SZKOLEŃ:

Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych
03.03.2020 - 04.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Nakładanie korekt finansowych w perspektywie 2014-2020. Wybrane zagadnienia z rozliczania i odzyskiwania środków europejskich
05.03.2020 - 06.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych z uwzględnieniem zmian wytycznych obowiązujących od 9 września 2019 r
05.03.2020 - 06.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
12.03.2020 - 13.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów unijnych B+R
12.03.2020 - 13.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Zamykanie projektu unijnego - dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola
12.03.2020 - 13.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Nadpłaty w systemie należności publicznych. Przesłanki i procedury prawne dotyczące stwierdzenia i określania nadpłat
19.03.2020 - 20.03.2020,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach obowiązujących od 9 września 2019 r.
23.03.2020 - 24.03.2020,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi
23.03.2020 - 24.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego
23.03.2020 - 24.03.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Analiza finansowa i metodyka ustalania poziomu dofinansowania w projektach współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020
02.04.2020 - 03.04.2020,Kraków, ul. Sołtyka 19 (Hotel Batory)
18.06.2020 - 19.06.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków 2019 r.
20.04.2020 - 21.04.2020,Warszawa, Hotel IBIS Warszawa Centrum, al. Solidarności 165
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości - z uwzględnieniem zmian w zakresie kwalifikowalności obowiązujących od 9 września 2019 r.
20.04.2020 - 21.04.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
20.04.2020 - 21.04.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych
27.04.2020 - 28.04.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
4.06.2020 - 5.06.2020,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
11.05.2020 - 12.05.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
11.05.2020 - 12.05.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Zarządzanie projektami - planowane zmiany w perspektywie 2021-2027
11.05.2020 - 12.05.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Spadkobiercy beneficjenta środków europejskich a realizacja projektu. Procedury i zasady przenoszenia odpowiedzialności na spadkobierców za zobowiązania zwrotowe
21.05.2020 - 22.05.2020,Warszawa, al. Solidarności 165 (Hotel IBIS Warszawa Centrum)