TERMINY SZKOLEŃ:

Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
24.01.2019 - 25.01.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
25.03.2019 - 26.03.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Ewaluacja LSR 2019. Ewaluacja okresowa i warsztaty refleksyjne w praktyce
30.01.2019 - ,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020. Studium przypadku i warsztaty - najnowsze orzecznictwo sądowe
31.01.2019 - 01.02.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków
31.01.2019 - 01.02.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów POWER EFS w szkołach wyższych
07.02.2019 - 08.02.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości
18.02.2019 - 19.02.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
8.04.2019 - 9.04.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego
21.02.2019 - 22.02.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
21.02.2019 - ,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
25.02.2019 - 26.02.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych
25.02.2019 - 26.02.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
25.04.2019 - 26.04.2019 ,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Administracyjne postępowanie zwrotowe w świetle zmian w prawie i najnowszego orzecznictwa sądowego
07.03.2019 - 08.03.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
07.03.2019 - 08.03.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Podatek VAT w projektach unijnych - zasady kwalifikowalności oraz praktyczne aspekty kontroli
14.03.2019 - 15.03.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
15.04.2019 - 16.04.2019 ,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Zarządzanie cyklem projektowym metodą PCM
14.03.2019 - 15.03.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Odzyskiwanie środków europejskich, nieprawidłowości i korekty finansowe w perspektywie finansowej 2014- 2020. Najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo sądowe
11.04.2019 - 12.04.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Pożyczki i poręczenia - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
11.04.2019 - 12.04.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
09.05.2019 - 10.05.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25