TERMINY SZKOLEŃ:

NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 2019 i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
12.09.2019 - 13.09.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
10.10.2019 - 11.10.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi
12.09.2019 - 13.09.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Analiza finansowa i metodyka ustalania poziomu dofinansowania w projektach współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020
26.09.2019 - 27.09.2019,Kraków, ul. Sołtyka 19 (Hotel Batory)
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków 2019 r.
26.09.2019 - 27.09.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości
26.09.2019 - 27.09.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Pożyczki i poręczenia - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników Finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
30.09.2019 - 01.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zamykanie, rozliczanie i kontrola projektów EFS
30.09.2019 - 01.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
07.10.2019 - 08.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych
07.10.2019 - 08.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
12.12.2019 - 13.12.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Podatek VAT w projektach unijnych - zasady kwalifikowalności oraz praktyczne aspekty kontroli
10.10.2019 - 11.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
21.11.2019 - 22.11.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
10.10.2019 - 11.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych
15.10.2019 - 16.10.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego
24.10.2019 - 25.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020. Studium przypadku i warsztaty - najnowsze orzecznictwo sądowe
29.10.2019 - 30.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
14.11.2019 - 15.11.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
14.11.2019 - 15.11.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczenie końcowe projektów współfinansowanych z POIiŚ
28.11.2019 - 29.11.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
05.12.2019 - 06.12.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25