TERMINY SZKOLEŃ:

Wnioski o płatność w projektach unijnych w systemie SL2014
23.04.2018 - 24.04.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Środki trwałe w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości
23.04.2018 - 24.04.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych
26.04.2018 - 27.04.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Kontrola i audyt projektów unijnych
14.05.2018 - 15.05.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 - warsztaty dla opiekunów projektów
14.05.2018 - 15.05.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów POWER EFS w szkołach wyższych
14.05.2018 - 15.05.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe
14.05.2018 - 15.05.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
18.06.2018 - 19.06.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Analiza finansowa i luka finansowa w projektach współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020
17.05.2018 - 18.05.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Problemy z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli w tym zakresie
21.05.2018 - 22.05.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
25.06.2018 - 26.06.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Dobór projektów i dokumentów w kontroli projektów UE
28.05.2018 - 29.05.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
28.05.2018 - 29.05.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Jak prawidłowo rozliczyć projekt dofinansowany ze środków UE - kontrole i nieprawidłowości
04.06.2018 - 05.06.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków
04.06.2018 - 05.06.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach POIiŚ
04.06.2018 - 05.06.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu
18.06.2018 - 19.06.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
02.07.2018 - 03.07.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25