TERMINY SZKOLEŃ:

Podatek VAT w projektach unijnych - zasady kwalifikowalności oraz praktyczne aspekty kontroli
27.06.2019 - 28.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Wzory pism i rozstrzygnięć w trybie KPA - warsztaty szkoleniowe
27.06.2019 - 28.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zamykanie projektu unijnego - dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola
27.06.2019 - 28.06.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zamówienia publiczne w roku 2019, w tym elektronizacja zamówień publicznych, nieprawidłowości oraz wytyczne horyzontalne. Aspekty praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem zamówień współfinansowanych z budżetu UE
27.06.2019 - 28.06.2019,Kraków, ul. Mikołajska 20 (Hotel Amadeus)
NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 planowane do wdrożenia od 2 sierpnia 2019 r.
04.07.2019 - 05.07.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
08.07.2019 - 09.07.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego
04.07.2019 - 05.07.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Realizacja i rozliczanie projektów POWER EFS w szkołach wyższych
08.07.2019 - 09.07.2019,Kraków, ul. Mikołajska 20 (Hotel Amadeus)
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
08.07.2019 - 09.07.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Administracyjne postępowanie zwrotowe w świetle zmian w prawie i najnowszego orzecznictwa sądowego
18.07.2019 - 19.07.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 planowane do wdrożenia od 2 sierpnia 2019 r.
18.07.2019 - 19.07.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
12.09.2019 - 13.09.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości
26.09.2019 - 27.09.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zamykanie, rozliczanie i kontrola projektów EFS
30.09.2019 - 01.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
07.10.2019 - 08.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
10.10.2019 - 11.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020. Studium przypadku i warsztaty - najnowsze orzecznictwo sądowe
17.10.2019 - 18.10.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
14.11.2019 - 15.11.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
05.12.2019 - 06.12.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25