TERMINY SZKOLEŃ:

Rozliczanie i kontrola projektów w czasach Covid-19. Skutki specustawy funduszowej i poradnika kontroli zdalnej dla instytucji i beneficjentów - ON-LINE
03.09.2020 - 04.09.2020,SZKOLENIE ON-LINE
Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach finansów publicznych - STACJONARNE / ON-LINE
08.09.2020 - ,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - STACJONARNE / ON-LINE
14.09.2020 - 15.09.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu - STACJONARNE / ON-LINE
17.09.2020 - 18.09.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Analiza finansowa i metodyka ustalania poziomu dofinansowania w projektach współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020 - warsztaty szkoleniowe - ON-LINE
21.09.2020 - 22.09.2020,SZKOLENIE ON-LINE
Wątpliwości związane z kwalifikowalnością podatku VAT oraz opodatkowania dotacji podatkiem VAT - rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądowym (ETS, NSA, WSA) a interpretacjami organów skarbowych - STACJONARNE / ON-LINE
21.09.2020 - 22.09.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów unijnych po najnowszych zmianach - STACJONARNE / ON-LINE
28.09.2020 - 29.09.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej - STACJONARNE / ON-LINE
05.10.2020 - 06.10.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE
Realizacja i rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 - STACJONARNE / ON-LINE
08.10.2020 - 09.10.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości - z uwzględnieniem zmian w zakresie kwalifikowalności obowiązujących od 9.09.2019 r. - STACJONARNE / ON-LINE
15.10.2020 - 16.10.2020,Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A (Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza) lub ON-LINE
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów - STACJONARNE / ON-LINE
19.10.2020 - 20.10.2020,Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE