TERMINY SZKOLEŃ:

NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 2019 i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
14.11.2019 - 15.11.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej
14.11.2019 - 15.11.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Zamówienia udzielane w ramach projektów PO WER EFS w szkołach wyższych
18.11.2019 - 19.11.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 2019 i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
21.11.2019 - 22.11.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Podatek VAT w projektach unijnych - zasady kwalifikowalności oraz praktyczne aspekty kontroli
21.11.2019 - 22.11.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Księgowość projektów unijnych
26.11.2019 - 27.11.2019,Warszawa, Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58
NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 2019 i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
28.11.2019 - 29.11.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Transakcje w walutach obcych, w tym rozliczanie zagranicznych podróży służbowych a wysokość wydatków kwalifikowanych w projektach unijnych
28.11.2019 - 29.11.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
03.12.2019 - 04.12.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Administracyjne postępowanie zwrotowe w świetle zmian w prawie i najnowszego orzecznictwa sądowego
05.12.2019 - 06.12.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne
05.12.2019 - 06.12.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
09.12.2019 - 10.12.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
09.12.2019 - 10.12.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy
09.12.2019 - 10.12.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych
12.12.2019 - 13.12.2019,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)
Zamykanie projektu unijnego - dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola
12.12.2019 - 13.12.2019,Warszawa, Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków 2019 r.
30.01.2020 - 31.01.2020,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25