TERMINY SZKOLEŃ:

Problemy z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli w tym zakresie
19.11.2018 - 20.11.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków
22.11.2018 - 23.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe
22.11.2018 - 23.11.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
03.12.2018 - 04.12.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Odzyskiwanie środków europejskich, nieprawidłowości i korekty finansowe w perspektywie finansowej 2014- 2020. Najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo sądowe
03.12.2018 - 04.12.2018,Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)
Transakcje w walutach obcych (w tym rozliczanie zagranicznych podróży służbowych) a wysokość wydatków kwalifikowalnych w projektach unijnych
03.12.2018 - 04.12.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Kontrola i audyt zamówień publicznych. Zapobieganie, wykrywanie oraz postępowanie z podejrzeniami zmów przetargowych przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
06.12.2018 - 07.12.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 - warsztaty dla opiekunów projektów
06.12.2018 - 07.12.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Reguła proporcjonalności, a rozliczanie projektów unijnych
06.12.2018 - 07.12.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020 - strona praktyczna
10.12.2018 - 11.12.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości
10.12.2018 - 11.12.2018,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25
Zarządzanie cyklem projektowym metodą PCM
14.03.2019 - 15.03.2019,Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25