Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach ON-LINE LIVE.


Aktualnie, w wersji on-line, realizujemy szkolenia z zakresu:


1. "Wątpliwości związane z kwalifikowalnością podatku VAT oraz opodatkowania dotacji podatkiem VAT - rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądowym (ETS, NSA, WSA) a interpretacjami organów skarbowych" - 13-14 lipca 2020 r.

http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/07/13/456/-/szkolenie-stacjonarne-on-line-watpliwosci-zwiazane-z-kwalifikowalnoscia-podatku-vat-oraz-opodatkowania-dotacji-podatkiem-vat-rozbieznosci-pomiedzy-orz?filter_reset=1


2.  "Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych"-  15-16 lipca 2020 r.
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/07/15/452/-/szkolenie-on-line-kontrola-naduzycia-i-nieprawidlowosci-wykrywanie-oszustw-w-projektach-unijnych?filter_reset=1 


3. "Zmiany w obszarze postępowań egzekucyjnych w administracji publicznej w kontekście zwrotu środków europejskich. Regulacje prawne obowiązujące od 30 lipca 2020 r." -  22 lipca 2020 r.
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/07/22/453/-/szkolenie-stacjonarne-on-line-zmiany-w-obszarze-postepowan-egzekucyjnych-w-administracji-publicznej-w-kontekscie-zwrotu-srodkow-europejskich-regulacje?filter_reset=1 


4. "Nieprawidłowości a odzyskiwanie środków europejskich - aktualne problemy i orzecznictwo sądowe" -  23-24 lipca 2020 r.
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/07/23/454/-/szkolenie-stacjonarne-on-line-nieprawidlowosci-a-odzyskiwanie-srodkow-europejskich-aktualne-problemy-i-orzecznictwo-sadowe?filter_reset=1


5. "Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach finansów publicznych" -  8 września 2020 r.
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/09/08/458/-/szkolenie-on-line-pracownicze-plany-kapitalowe-w-jednostkach-finansow-publicznych?filter_reset=1


6. "Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. oraz zmian w zakresie kwalifikowalności obowiązujących od 9 września 2019 r." - 14-15 września 2020 r.
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/09/14/459/-/rozliczanie-wydatkow-w-projektach-unijnych-metodami-uproszczonymi-stacjonarne-on-line?filter_reset=1


7. "Wątpliwości związane z kwalifikowalnością podatku VAT oraz opodatkowania dotacji podatkiem VAT - rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądowym (ETS, NSA, WSA) a interpretacjami organów skarbowych" - 21-22 września 2020 r.
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/09/21/461/-/watpliwosci-zwiazane-z-kwalifikowalnoscia-podatku-vat-oraz-opodatkowania-dotacji-podatkiem-vat-rozbieznosci-pomiedzy-orzecznictwem-sadowym-ets-nsa-wsa?filter_reset=1


8. "Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej" - 5-6 października 2020 r. 
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/10/05/462/-/rozliczanie-i-weryfikacja-wynagrodzen-i-podrozy-sluzbowych-w-projektach-wspolfinansowanych-z-funduszy-unijnych-z-uwzglednieniem-projektow-pomocy-techn?filter_reset=1


9. "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości - z uwzględnieniem zmian w zakresie kwalifikowalności obowiązujących od 9.09.2019 r." - 15-16 października 2020 r.
http://euro-training.com.pl/szkolenia-otwarte/kalendarz/icalrepeat.detail/2020/10/15/463/-/srodki-trwale-oraz-wartosci-niematerialne-i-prawne-w-projektach-unijnych-rozliczanie-wycena-ewidencja-finansowanie-zachowanie-trwalosci-z-uwzglednieni?filter_reset=1

 

------------------------------------------------------------

Forma szkolenia ON-LINE LIVE oraz metody dydaktyczne:

- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają – w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.

- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.

- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

- Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki.

- Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.

- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)